Älä kiellä minulta
Älä asetu tyrkylle
Älä usko minulle
kiusallisia salaisuuksia
Älä yhdessäkään
asiassa pyydä minua
unohtamaan kertomasi
Älä yhtään tämän
aamuista lausettasi
aloita sillä että
Tämä on ehdttomasti
luottamuksellista

Älä kiellä minulta
Älä uskoudu minulle
Älä kerro minulle
ystävistäni kiusallisia
salaisuuksia
Älä yhdessäkään
asiallisessa asiassa
Vaadi minua
unohtamaan
kertomaasi
Enhän minä yhtäkään
tämän aamuista
lausettani .....
aloittanut sillä,,,,
Kyllä se oli sen
havaitsin......
Ehdottomasti
syntistä mutta......
Luottamuksellista