Turhuuden
markkinoita
pitivät
Vaarille mieleen
että
kahvinporoistaanko
asiantuntijatkin
Vaarille tosin
mieleen että
lämpimikseen
Vaiko paremman
elämän ja isomman
palkkapussin
toivossa

Parempi olis
vaarin mielestä
Että pysyttäis
siinä mikä
osataan ja toimii
Tämän sitä vielä
vanha mieskin
pitkään....
harjoiteltuaan osaa
Tästä vielä sen
Kuka mitäkin
mistäkin
Tekee vahinkoja
potilaittensa
kanssa tyrien

Turhuuden
markkinointia
Kesken eräistä
Mutta muutos työtä
Jatkuukos kiima
vielä vaalienkin
jälkeen
Muutosta kun
ei pitäis
muutoksen vuoksi
Pysytään vaan siinä
minkä vaari ja
vanha kansa osaa
En halua sellaista
terveyden hoitoon
poliittista kähmijöiden
oikeuden mukaisuutta