Vaari tuossa jo
uutta liikenne
merkkiä tuli
Laukaalle
suunnitelleeksi
mutt siten havaitsin
Ett olemassa oli
liikenne merkki
Laukaankin
tapausten varalle
Autokoulun oppi
kirjasta...
Muu vaara,,
Sieltähän vaari
löysi sen,,,,,

Kymmenien joukkaan
sinne se oli
hännille piilotettu
Virallinen kun oli
Löytyis niitä
viraston varastosta
varmaan tulevienkin
tarpeiden mukaan
Sinne nyt vaan ne
muu vaara merkit
ja äkisti