Kiitokseni minä
kostein silmin
kaikllle heille
minut unohtaneille
kostea silmäisille
Miten raskain
askelin
Kovin puhein
kävellyt heidän
ajatustensa ylitse
Kysynyt
Oletkos valmis....
Lakkaa haihattelemasta

Kiitokseni minä
kaikkensa
puolestani
antaneille
Minä kun olin niin
mukavaja reilu
Aina olin valmis
vähentämään
Joillekin niin
tärkeiden
turhien töiden
teettämistä
Kiitokseksi sain silloin
naisilta....
Turhien töiden
teettäjien
upottamisesta

Kiitokset minä
Te jaksoitte
minua pidempään
Mutta hölmöjen hommia
ette voineet niitä
estää
Teistä kait useimmat
taisteluhautaan
peittyivät
Joissakin pöydissä
käytetyt kuin
ongelma jätteeksi
Kiitokset vaari....
Katselen sitä miten
te siellä kuin
kuusipeuran vasat
aapasuon hetteessä