Tänään eivät
junat kulje
Tänään eivät
kilkata nuo
laskevien .....
puomien kellot
Pelkkää sitä
valkoista valoa
Merkin anto
laitteet

En oikein ole
saanut selvää
kummankaan
osapuolen
tarkoitusperistä
Mikä on syy
veturimiesten
omituiseen
käytökseen
Päivän kiusa
töihin mattikustaaville
Pettää se taas
rautateiden
uskottavuus
Tämän päivän
siirtyilee kansa
kumipyöräisillä

Kertovat osoittavansa
mieltään
Heidän laitteensa
eivät suostu
Kapitalistin
omistamille
raiteille
Niinhän tässä aina
Kun proletaari
herrojen korviin
yrittää saada
asioista käsityksensä

Nauttivat mokomat
tavallista parempaa
palkkaansa
Normaalia lyhemmästä
työajastaan
Mutt tämä lakko on
pelkkää oman
profiilin nostoa
AY pomojen omaan
napaan tuijottamista
Ajattelematta sitä
Miten monen....
työntekijän matka
Lahden tien ruuhkaan
ensin hidastuu
Sitten sumautuu
Liikenteen virta
sykkimästä lakkaa
Malmin lentokentän
tienoille pakkolasku
Tähänkös se nyt tämä
Noususuhdanne sakkaa