Pois se jo vois
vaarista
sellainen piirre
Että kun ja jos
jokin asia vaaria
loukkaa
Satuttaa niin että
vaaria ..tuttaa
Toivottavasti
sellaisen lausujalla
on hyvät suhteet
Kunnon noja
kyyn eleiselle
poskelleen
Sillä sitä hän minun
elämäni loppuun
asti tarvitsee

Vaarilla kun on
elämän vaihe
Ellei saa kehuja
huomiota
Jos joku vaarin
polulle asettuu
poikki teloin
Vaari ei sitä että
sääliä tuntis
Viisikymmentä
vuotta siitä
Viimeisestä
polvistumisesta

Kunnon noja
kyyn eleiselle
poskelle
Sillä minä uskon
tarvitsevani sitä
Elämäni loppuun
asti
Vaikka ihmisillä on
minusta se kuva
Suuri ilmeetön ja
kiven kova