Mitähän ne
tekevätkään
vapaa aikoiaan
minua nuoremmat
Juoksevat
kieli vyön alla
Kyllähän me....
Mutta kun meillä
niin vähän on
Omaa aikaa...
itsellemme.
Laatu aikaa
lapsillemme
Mitähän ne
tekevätkään
Minua nuoremmat
Juoksevat kieli
vyönsä alla
Keräävät pääomaa
elämänsä
osa-aikaisiin
suorituksiin

Mitä he tekevätkään
Sitten kun ei
enään ole sitä
Säännönmukaista
selitystä
menemiseen tähän
Totuttu jo on
kotona siihen
Shakki kerhosta
viskiltä ja sikarilta
tuoksahdellen
Mutt mistä tuo
Chanellin vitosesta
Seitin ohut
tuoksahdus.....
Mitä he tekevätkään
Kun sanovat että
Heillä on sitä
omaa aikaa