Tähän aikaan yöstä
jollet jo sovituksi
sitä saanut ole
Parempi kuitenkin
Jos voit merkitä
allakkas nurkkaan
Yhdellä ruksilla
suoritetuksi
Kahdella ruksillvoina
Kyllähän se liki
hyvältä,,,,
Minun mielestäni
teeskenteli
mokoma vähän liian
äänekkäästi

Kolmella ruksilla
Tälläiseen törmätä
voi vain kovin harva
Tämän moiseen
kapakasta tuskin
koskea olen saanut
koskaan,,
Niin herkkää hienoa
upeaa oli kaikkein
tärkeimmässä
Hienon hienojen
värekarvojen
tunnistettavaks
muutunut liike,,,,

Niin monesti kun
Liian vähän tunsin
tilattua toimittaneeni
Niin herkkää hienoa
oli kasvusto
kakkein hienoimmassa
Oli siinä paikka
jolle jolta jonne josta
Pitkän unen jälkeen
toivoin tulevani
Sitten viimeisenä
päivänä herätetyksi