En edes sen
vertainen...
Että tyytyväinen
olis ollut sen
kertainen...
Kyllähän sinä
Kyllähän minå
Tottakai me sen
senkertaisen
parhaamme
Emme edes sen
vertaa
Että olisin ollut
sen kertaiseen
tyytyväinen
Emme edes
sillä tavoin että
Että hän olis ollut
sen kertaiseen
Siis minuun tyytyväinen