Tähänkös se
Tällaiseen aikani
Kannattaako sitä
tällaista numeroa
ajankulusta
joutavan päiväsestä
Väitti kuitenkin
joku maan
johtavista
kallonkutistajista
Uskoi maan
suurimmassa
lehdessä....
Ettei joutavan
päivittäinen tekeminen
Voi olla ajattelevalle
vahingollista

Ainut vaade on se
Että uskoo siihen
mitä on tekevinänsä
Puhui sellaisenkin
toiminnon
positiivisista
vaikutuksista
Toimi niin täi vain
kuvitteli tekevänsä
Että joutavalle
päivittäinen....
Käy kuulemma
kirjoittaminen
vaarille
hoitavasta terapiasta