No kyllä vaari
päivän pari
tästä taas
Tietyt asiat on
varmistettu
Soitto sinne
anomus tuonne
Läpikorvienko
meni emännältä
Kyllä vaari taas
Jos anomukset
kuuleviin korviin
Sanoisinko sen
Tyydyttyvät
vaarin tarpeet
Viikkoni on
pelastettu