Vaari se ei ole
mikään sitku
Vaarihan on
puheistaan tarkka
kirjakielinen
Sitten kun olen
jotenkin saanut
yleisistä
asioista tajunnut jutun
Alkuun päästyä
Punan noustua
Kaulan kautta
poskilleen ja
ohimoille
Sitten kun minä sen
Teen millaisen
aloitteen mistä
asiasta tahansa
Hän sulkee
siniset silmänsä
Raottaa huuliaan
Hengittää nenänsä
kautta niin raskassti
Hän kait oli vain vaaria
kuumaverisempi
Kuules nyt ukko
Sinähän tunnut olevan
Sen naisellisen
ilon tukko......
Koitappas nyt ja heti
Ettei tämä kokonaan
menetä ryhtiään
Ettei tästä puolikovasta
täyttä flekmaatikkoa