Näin iltaisin vaari
sen jälkeen kun
liian voimille
käyviks...
Ne iltatoimista....
varmasti parhaat
Hupenevain
elinvoimain myötä
Anteeksi nyt
Tänään oli vaarilla
liikaa paineita
Turhaa työtä.....
tarkoituksetonta
Pelko turhan miehen
potkuista....
Rahattomana se olis
elämä sotkuista...

Näin iltaisin kun
vaari liiaks
voimilleen käyväks
tunnusti sen....
Suoritti realisti
hyvästä elämästä
ensimmäisen
otteen irroituksen
Työksi konttorilla
muutti senkin
mieheisen työn
Piti suorituksen pelko
vaarin poissa
kotoa ja työmaalta
Tapailin kohtalon
tovereita Seurahuoneen
kabineteissa

Kuittailimme siellä
monet vuodet
toinen toistemme
laskuja kunnes...
Typistyi yrityksemme
elämä....
Väheni liikevaihto
Riisuttiin meidätkin
kuin aseista.....
Jollette ellette jos
ei suunta muutu....
Asetettiin päällemme
Damokleen miekka