Kun on usko
Uskossaan riittävän
vahva ja voimakas
Tietää tarkoin sen
mitä tahtoo
Ymmärtää sen että
Kahden viikon
Työnseisauksella
Laittomalla lakolla
Suuremmat
molemminpuoliset
tappiot
Riitautuneet
ihmisten välisistä
Kasvojen menetykset
Kapinat ja
vallankumoukset
Hyvää me kaikki
yhteistä hyvää
tarkoittavat edistys
mieliset
Sopimuksia tehdessä
pitäis osata laskea
Miten paljon
lujemmalla on
puhumalla sovittu
Kuin sohimalla
pakolla sovitettu
Kun usko sopuun
molemmilla on
Väliäkös sinusta
Minulla menee
tavallista paremmin