Mistäs se vaarin
mieleen
Ihan vaan yks kaks
sen enempää
asiaa ajattelematta
Kahdenlaisia on
Suomessa paikkoja
Joissa lupaaja ei
vastuuseen joudu
suurista lupausista
Merkillisistä puheistaan

Suomen eduskunnassa
se on se
puhujain pönttö
Yksi kerrallaan ne
kaikki siitä sadasta ja
yhdeksästäkymmenesrä
yhdeksästä...
Puhemiehellä kun
ei muuhun ole
vain sanan
käytön
laatuun on valtaa
Vain perin harvoin
sitä että sanan
käyttäjä oli poistettu
Puhemiehen käskystä
kantamalla

Valton kirkoissa on
uhkailu puheidrn
paikkana pahin
seurakunnan päitten
yläpuolella saarnastuoli
Sieltä sitä on
seurakuntaa tulella ja
tulikivellä uhkailtu
Ilman tuomiovaltaa
ikuiseen kadotukseen
papin kanssa sitä
syntiä tehneitä....

Sellaisia ne ovat
nykyään liikaa
lupaavien paikat
Kuitenkaan heillä
ei ole muuta tarkoitusta
Kuin toimensa ja
virkansa jatkuvuus
turvata
Tietävät sen itsekin
tavattoman usein
Mitään tekoa ei ole
kummankaan lajin
virkaheitolla