Tiedon kulku se
vaarilla takkus
Käsitteli
uutta tietoa mies
vanhaa
muistamaton.......
Miten irralliselta
ristiriitaiselta
Uusi vielä testaamalla
tutkimaton
Uskoon perustuva
Tiedon kulku
suusta korvaan
Vaarille vain sattui
tiedonkulun katko
Miten ollakkaan
Juuttui sanansaattajan
kieli piikatytön
korvaan,,,,,

Kielikorvassaan
sanan saattajasta
rempseäksi
ilakoivaksi
Sillä konstilla
hältä saanut siten
Minkä tiedon tahansa
Sillä konstilla
häneltä olisi saanut
mitä hyvänsä
Oli se hyvä että
vain kieli korvassa
Siitä sitä saattoi
Miten päin vaan
Veti maa puoleensa
Kun sanansaattajan
kieli juuttui
piikatytön korvaan
Siitä se syntyi se
katko....
tiedonkulkuun