Vanhetessani
olen tapojani
muuttanut
Sen mitä nuorena
olen aiheuttanut
keskustellessani
Suuttumusta
itseäni vanhempien
ihmisten kanssa
Väittävät minun
tarkoituksella
hämmentävän
Leikittelevän
hymy huulin
vakavilla asioilla

Nyt kun minä
tarkoituksella
puhun epäselvästi
Teen vakavan
asian naurettavaksi
Väittävät minun
vakavalla naamalla
Loukkaavan
pyhiä asioita
Rienaavan uskoaan
Tulin vain sanoneeksi
heille että....
Uskon on oltava
iloinen asia
Kaikesta kärsimisen
Liian iloisia ovat
huolissaan omasta
taivas osasta
Näyttämättä
hapanta naamaa
Vanhettuani  uskoin
että minulla on
lupa ottaa kantaa