Mielenkiinnolla
vaari
Montakos meitä
on viimekeväisistä
jäljellä,,,,
Totesin
kummissani
että kaikki
kahdeksantoista
Luojakos ei
meistä huoli
Eikä tuo pirukaan
pidä turhaa
kiirettä kun tietää
varmasti saavansa

Kosketeltiin
jotain
Vieraista aiheista
Siveltiin pinnasta
Vältettiin
kovin kourin
kourimasta
Mut sen voin jo
ennalta.....
Kyllä väittömöt
lentää teoreemat
Kun tuo kesän mittaan
kastunut,,,,
ruuti kuivuu