Ei pidä pysähtyä
elävänä
elämättömän
elämän viereen
Ellei ole aihetta
antaa tai pyytää
anteeksi
Miten monta
mieltä valkaisevaa
Miten voi musta
sielu muuttua
harmaaksi.....
Sitten sillä hetkelläs
kun olet lähettänyt
lastes kastajan ja
rippipapin paikalta
pois.....

Minä olen pitänyt
siitä huolen
Ettei minun ole
tarvinnut pysähtyä
elämättömänä
eletyn elämän
vain päälle
en viereen
Miten monta mieltä
valkaisevaa
katuvan
synnin tunnustusta
Miten voikaan
musta sielu
muuttua harmaaksi

Sen enempää
uhriini syventymättä
Ainahan minä
lopulta olin kourinut
sieltä
Puristellut rinnoista
Nipistellyt
nänniensä päistä
Noista turvokeista
Pitänyt huolen siitä
Ettei minun ole
tarvinnut pysähtyä
sen viereen vaan
päälle niinkuin
yleensä yhdessä
eletyn elämän
aikana ja sen jälkeen

Miten voikin miehen
musta sielu olla
kuin raskaana
Mutt mikä on tässä
mielestäni parasta
Nyt tässä ja tällä
paikalla
Miten voikaan tuo
riemuitsevan
musta sielu,,,,
Vuotten saatossa
muuttua......
arkisen harmaaksi