Mihinkään
ei minkään
asian takia
tarvinnut mennä
Vaarilla on

elämänsä
tarve esineet
Toimii tietokone
Hätätapausten
varalta on
Kumi paperia ja
timpurin kynä
Sellaisella sitä
vaarikin vois
vaikka mitä
Ytimekkäämpää
on jälki kuin sillä
Tavan omaisella
nysällä