Ihmiset ovat
tasa-arvoisia
saman vertaisia
Kokouksen
kymmenestä
vaalikeipoisesta
yksi ääni
itse kullakin
Nopsasti ne
äämet uurnaan
Lukivat ääneen
laskijat kummissaan
Miten me tässtä
Uusi vaaliko

Muuttaakos
se mitään,
Siihen minä jo
istuessani
pöydän päässä
Eihän se muuttais
mitään....
Ja senhän minä
tiedän että
Äänten mennessä
tasan
Puheenjohtajan
ääni ratkaisee
Ja minähän tiedän
Tähän en teitä
päästä tunaroimaan