Tarkkailijan paikka
On se vaarille niin
Tiedätkös miten se
on mieluinen.....
Istumalla vain
vähän sivummalla
Tarkastella voin
Seurata ihmetellen
mokomaa menoa....
Tarkailijan paikalta
Näkee enemmän
niistä raportoitavaa
Olemalla sivussa
omasta elämästä
Nyt minä sen tiedän....
Herra paratkoon,,,
Miten meidän pihassa
Tyhmyys tiivistyy