Onkos niitä enään
olemassakaan....
Niitä oikeita
aitoja sitkaita
perus Suomalaisia
missään päin
kotimaatamme
oleilemassa
Sitkaita itsepäisiä
kovatahtoisia
Rikkovat tieten
katekismuksensa
määräyksiä

Oikeat Suomalaiset
Ymmärtävät
Osaavat lukea
Mutt mieluummin he
Sen esikuvansa
käyttäytymis mallilla
Rippikoulussakin
Miten lyhyellä
pappikin käsitteli
kuudetta käskyä

Kaikille yhdeksälle
muulle
Yksi ilta kullekin
uhrattiin....
Ei ollut oikeita
ei vääriä arvoja
Vain uskomalla
yhteen ja ainoaan
Oli se arvo arvokas
tai arvoton
Oikeat Suomalaiset
osaava lukea
Mutt miksi he
mielestään niin
mielellään
Unohtavat sen
kerrostalon
porrastasanteella
Unohtavat sen
kuudennen