Suurempaan
tilaan ohjasivat
ensisestään
pienentyneen
mies joukon
Esitelmöitsijällä
oli todellakin
omakohtaista
sanottavaa
Hiljensi meidät
vanhat miehet
Monessa kovettuneet

Eläköitynyt oli
tiedoituspäällikkönä
Punaisesta Rististä
Kertoili leppoisasta
missä oli milloinkin
ollut.....
Minne  ja koska
oli asiantuntijana
millekin kriisi alueelle
lähetetty
Käynyt oli kait
kaikki ne paikat
Joista minä kaiken
tietoni olin saanut
Helsingin Sanomista

Kertoi että...
puolueettomuus se
niissä asioissa
koville otti
Siinä sitä ei vaan
suin päin voinut
heikomman
puolelle asettua
Oli hällä työkenttä
Telluksen kokoinen
Kun hällä titteli oli
Punaisen Ristin
tiedoituspäällikkö