Vaari sitä on
vapaa mies
Ei kenenkään
holhokki vielä
Tasapainossa
on elämässäni
hyvät ja huolet
Ei vaarin pidä
puuttua noihin

Kotini haltija
niistä pitää
hyvän huolen

Vaaria ei kiusaa
enään
nekään huolet
Ne joitten perässä
sellainen
silmissäni hehku
No aikahan ne
on jo hoitanut
Puolet on kuollut

Vaarilla ei enää
tarvetta kukkia
kalmistoihin
kantaa
Näyttää se siltä
Ett jäljelle jäänyt
niistä pareista
Nyt viimeinkin
osansa hoitaa
Sopimus on
seurakuntayhtymän
kanssa
He pienestä
rahasta sen
Minunkin esivanhempieni
Meidän sukuhautamme
sääntöjensä
mukaan pitää
kuosissa
Vaari on vastuista
vapaa
ikiaikaisesti