Olen kait jo
ehtinyt
sopimaan
kiista asiani
useampien
ikä tovereitteni ja
nuorempien
kanssa
Olen kait jo
onnistunut
tappioni unohtamaan
Mutt miksi nuo
minulle hävinneet
Kiukuttelevat
ihan suotta

Vanhemmiten
olen sen
Mitä enemmän
siitä pienimmästä
Mitättömimmästä
elämän ilosta
onnesta
Hyvästä tuulesta
Muutamasta
sanasta joista
sanattomiksi toisetOlen jo saanut
Olen jo nyt päässyt
Kun jo koko
eletyn aikani
etuuteni jonnekin
pakosta säästänyt
Olen jostakin
ihmeen syystä
Eläke etujeni suhteen
pärjännyt paremmin
kuin vauraat
työnantajani
Vähemmällehän
veronkiertäjät
ennakkomaksujen
laistajat ovat
kovasta yrittämisestä
huolimatta jääneet

Pienellä riskillä
olin suuritta
voitoitta ohi päässyt
Elin olojeni
elämän tapojeni
vakaudella