Mistäs ne
kaiken moiset
vieras peräiset
musulmaanit
koijarit
Valittelevat
niistä Kelan
olemattomista
palveluista
Sellaisia hakevat
Kelasta rahoja
Availevat hanoja
Mokomaan ei
Runovaarillakaan
röyhkeys riitä

Mitäs ne nyt
marisevat
palveluista
Ympärillään
pyöri monta
Suomalaista
nuorta nättiä
neuvojaa
Hunnutonta naista
Vaari sitä vaan
lappu kourassaan
sain istua....
tyhjän luukun
edessä
Kahville kait poistui
sillä pallilla
istuja
Mikäs kiire sillä
Seuraava asiakas
olis ollut
alkuperäiskansan
edustaja

Mitäs nyt ne
kaiken maailman
koijarit ja
musulmaanit
Vaarille annettiin
niin pienellä
painettu lappu
käteen.....
Suomen kieliset
ne oli painettu
vain petiitillä
Lapun täytin
kysyin papereitaan
selaavalta
Laatikkon tuonne
ettekö virkakieltä
Kelan käytäntöjä
tohelo ymmärrä
Kyllä me sitten joskus
postitse vastaamme
kun ehdimme

Tunsin todella
kuuluvani siihen
alkuperäis ....
väestöön
Johan ne on
Eurooppalaisten
toimesta
Amerikoista
hävitetty intiaanit
No olemmehan
mekin hävittäneet
Saamelaisemme
Nautiskelleet
Lapin tytöistä
saaneet Saanalla
Saanalta
Johan ne on kauan
sitten hävitetty

Amerikasta
intiaanit
Lapissa suojellut
on voimaton
seita lappalaisia
Nyt on tuo meidän
Kelakin.....
Päätynyt vähin
äänin siihen
Itsepalvelulla
eläköön tämä
kiittämätön kansa
Miksikäs se Kelan
palvelu muuttuis
Sitä samaa se on
Hyssälöimistä...
Byrokratiaa ennen
kuihtumistaan
manaa...
Alkuperäiskansa
Maahan muuttajista nyt
huolehtii sen talon
koko virkamieskunta