Kaikesta
kiireestä
irti päästin
Ei minun sinne
pitänytkään
Sielläkään ei
minulle
hymyhuulin
lausutttu kutsu
enään ollut
voimassa

Kaikesta
kiireestä
irti päästin
Miten minä
täällä vain
vain toisten
tekemisten
jarruna
vanha mies
Ikävin kysymykseni
Olettekos te
tosissanne

Kaikesti
kiireesti
Olettekos
tosissanne
Hyytyi
karehtiva hymy
uurteisille
Huulillaan
värehtinyt
Ei enään ollut
voimassa