Seuraavaksi
teen jotain
Mitä en koskaan
ole tehnyt tai
aiemmin nähnyt
En edes asiaa
opiskellut
En varastanut
alalla aiemmin
toimineilta
toimivaa konstia

Teen mitä
hyvänsä
Tyrin miten
tahansa
Aiheutuiko
vahinkoa siitä
Ette sellaisen
syntyä
pitänyt mahdollisena

Eihän siinä ollut
kyse kuin pesu
ja hulevesistä
Eihän sen pitänyt
muruakaan
kovasta kivestä
Mutt miten se
liuotti metallit ja
suolat rapakivestä

Seurauksista
miljoonien
vahingoista
karkkirahoilla
Sakkoja määräsivät
ympäristö
rikoksista
Tyytymättömiä
olivat syytetyt ja
syyttäjä
Vastaavan tuomion
viime käräjillä sai
Mäkisen Taavi
Laadukkaan
seudulla kuulun
korpirojun salapoltosta