Tästä sitä on
pöytäni
vierestä
kolme
peninkulmaa
sinne
Missä ensikertaa
istutettiin
suomalaisten
mieliin usko

Ruotsin kielisten
kanssa
tasa arvoisuudesta

Puhuttiin Suomesta

Venäjän
autonomisena osana
kokoontuivat jopa
säädyllisesti
valtiopäivät

Tästä sitä on
kolme
peninkulmaa
sinne
Missä viimeisellä
matkallaan

paareillaan
levähtäneet kaikki
kansakunnan
kunnioittamat
Joskus on jonot
tuntikautisia olleet
Mutt tästä vain
kolme
peninkulmaa

Kolmekymmentä
kilometriä on
´tästä Suomenlinnaan

Kaksin verroin
Hennalaan ja
Tammisaareen
Niin liki vaari
niitä paikkoja.....
Josta eväät tähän
sata vuotiseen
utopistien tarinaan