Tähän sitä...
koneensa viereen
vaari taas
kynän kanssa
Eihän tuosta
pitkään ollut
seuraks ristikosta
Vanhalle miehelle
ajankulukseen
joka
sanojen kanssa

Pitäytynyt
olen näihin
Mieltynyt
sanoilla leikkiin
Ongelmien
ratkaisuun
kirjainten kanssa
Runossa vain
se ero
Vaihtoehto sanan
Sen ei olla tarvitse
olla synonyymi

Riittää kun
joskus on
homonyymin
merkitys
päinvastainen
Tarkoituksen
aikaan saa
toiminto ympäristö
Tekemällä tehdyt
raamit
Ymmärtävinään
joku
ymmärtämättömistä

Ei se tunnu
vaarista
kovin hyvältä
Kiitosta saan
tekemättömästä
uskomttoman
monelta
Kiitollisen katseen
luon ylös
jokaisesta joka
Kaiken oleellisen
löytää olemattomasta
kultajyvän
Kertoo minullekin
Enhän minä tuota
Mutt kiitos hälle
Löydetystä hyvästä