Selvisinpä
siitäkin
kolmannestatoista
Ketään ei
kaiketikaan
pahemmin
sattunut
Kun en tänäänkään
mielessäni
levottomuutta
Minkään laista
omantunnon
kolkutusta

Olen tuossa
ruotinut
pienessä mielessäni
Mikä on meidän
velvollisuutemme
Elää olla ja
ihmetellä
Meidän toimin ei
heidän asiansa
parannu
Jotka eivät
parannusta halua

Olen tuossa...
siunaillut
mielessäni
Mistä se on meidän
velvollisuutemme
Elää olla ja
ihmetellä
Meidän voimillamme
ei heidän asiansa
parane ......
Jotka eivät parantua
halua......

Olen tuossa
siunaillut
mielessäni
Miten hyvin tämä
meidän
ilmanala pitää
toisuskoiset poissa
Pakkanen sitä
metri lunta
Maailman
valloittajat
Herraimme nuhteessa

Kyllä se komentaja
Kenraali talvi
Pimeät päivät ja
kaksikymmentäyksi
pakkasastetta
Vielä jos nuokin
omat uskovat
järkiinsä
Kaikki tämän päivän
kohutut huolet
Aprillia.....
Huhtikuun alussa