Mikään ikioma
Se ei voi olla
kenenkään
kanssa
riidattomasti
yhteistä
Mikään josta voit
olla kade tai
mustasukkainen
Eihän se ole
aatteesta riippumatta
yhteistä

Jotain pitää olla
jokaisella
Jotain ikiomaa
Jokin arvo jossakin
asiassa on vakio
Sen sisältöä
ei muuta seuraava
kirkolliskokous
Ei paavin bulla
ei eduskunta eikä
YK::n Yleiskokous
Sen puolesta
puhua voidaan
Käydään kauppaa
neuvotellaan

Se mikä ei ole
koskaan
neuvoteltavissa
Se on vain jotain
pirun pientä
ja ylenkatsottua
Siinä mielessä se
minulle on vielä
tuiki tärkeä....
Alkuperäistehtävässään
vielä lääkittynä
hyvin toimii