Mitä pätevämpiä
me olemme
Sitä vähemmän
meistä puhuvat
suulaat
osaamattomat
Näyttää
hyvin palkattu
hommamme
niin helpolta

Perusteet on
asetettava
laaja-alaisesti
Tiedettävä se
mistä miten on
tarvittavat tiedot
päivitettävissä
Kuka mitä missä
millä hinnalla

Mitä pätevämpiä
huolellisempia
olemme
Malttaneet
päivittää tietomme
Osaamme sen
uusimman
tekniikan käytön
Unohtamatta sitä
vanhintakaan
Mistä kaikesta
vanha mies selviää
pelkästään
sulkakynällä

Mitä pätevämpiä
me olemmekaan
Sen monimutkaisempia
asioita tekeviä
koneita....
Maksan mielessäni
kehitykselle aneita
Tästä kaikesta
hyvästä olemmeko
ylen syöneitä
Sydän vaivaisia
jalattomia
Mitä pätevämpiä
sitä kyvyttömämpiä