Harrastuksen
harrastaminen
Eihän se sais
pakonomaiselta
tuntua
Harrastajan
ei pitäis
ammattilaisten
tapaan
leipäänsä tästä

Harrastamisen
harrastaminen
Se on oikeus
miehen vapaan
Pidä ei unohtaa
tämä ei ole pakko
En ole leipäpappi
Tämä on harrastus
mielen vapaan

Harrastamisen
harrastaminen
liian vakavasta
yrityksestä
Monestikaan se
ei tarpeeksi
pitkälle miestä
tavoitteeseen kanna
Kova on muusa
ellei se sitä
ymmärrä
Piru vie miten
Saita oli Sanna

Harrastuksen
harrastaminen
Omin päin
kirjoittaminen
Tällä tavoin
tämä tulee
halvemmaksi
Juottaa ei muusaa
tarvitse..
Tullakseen
kehutuksi

Harrastuksen
harrastaminen
Eihän se muutu
vanhallekaan
rasitteeksi
Piru vieköön
Tyyten puuttuu
vaarilta flaksi