Opettakaa minua
ottamaan oppi
tappioistani
Opettakaa minut
voittoni oikein
käsittelemään
Koska suurin osa
niistä kuuluu
niin luulen ett
Verottaja ne vie

Opettakaa minua
verolaeista kaikki
porsaanreiät
kirjanpidosta
löytämään
Suokaa minulle
arvostetusta
tilitoimistosta
sieluton tunnoton
kirjanpitäjä
löytöjäni hoitamaan

Minä kun en
mistään hinnasta
Olen vasta päässyt
yhteikunnan
vastaisena linnasta
Minä en voi siten
parempien
ihmisten tavoin
Passittomana
Portugaliin
veropakolaiseks
Enhän minä kuulu
sinne
vuorten rinteille
vuorineuvosten pariin

Rinteet on
täynnä siellä
erilaisia suomalais
neuvoksia
No onhan se niinkin
Onhan ne sentään
jotain saaneet
suomalaisten
selkänahoista
kaavittua

Mutt luopumunen
yhteiseks hyväks

Eihän se tule
pieneen mieleenkään
ahmateille
Työväeltä riistettyä
Ei missään nimessä
yhteiseks hyväks