Olisin jos
Tekisin kun
Hyvin tästä
vaari joutais
Tuottavaan työhön
joutavan
harrastuksensa
parista

Olis tässä
jos rahat
riittäis ruokaan
Olishan tässä
Ettei taas
tulis tarvetta
yhteenkään
laihtuneen
vyöhön
Ylimääräiseen
uuteen reikään

Olishan tässä
taas vaarille
hyvää
kirjoitus aikaa
Mutt kun eivät
runot pidä
miestä hengissä
Omaan tapaansa
kirjoittavaa

Olishan tässä
Mitä sitä pitäis
vaarin tehdä
Kyllästyneet
ovat liki kaikki
kirjoittamiseeni
Käyvät kait vain
Silkkaa ilkeyttään
ihan piruuttaan

Oudoksuttaa
tämä vaaria
Nyt puolessa
vuodessa sen
Mihin viimeksi
koko vuoden
tarvitsin
Hyvin vai huonosti
Kirjoittamani
suuri määrä
On minulle tärkeä

Aiheuttaa se paljon
minua taitavimmille
kirjoittajille
korjattavaa
Mutt hepä eivät
olekaan
runouden Stahanovilaisia
Minun mielestäni
Vain määrä on
Määrä on tärkeää