En enempää
en vähempää
Kunhan miehelle
kunnolla ja
riittävästi
Ettei sitä sitten
tule tarvetta
selitellä
jälkeen päin

Kaikkeni minä
panostin
siihen asiaan
Aina ensin sen
että ajattelin
Nostiko tämä
arvoani muitten
silmissä
Hymyilivätkös
kollegat
hyväksyvästi
vaiko happamasti

Minä kun parastani
kehuivat pomot
laidasta laitaan
kattavasti
Olivat alaiseni
myötämielisiä
tuottavia satoisia
antoisia
Kasvoivat ansioni
kohtuuttoman
hyviksi
Puolittivat ne
Väittivät sitä
palkkakatoksi

Kaikkeni minä
työhöni
Alaisteni oikeaan
opastamisen
panostin
Meillä oli aina
hyvät välit....
Mulla ja alaisillani
Olin myöskin
esimiehilleni
mieluinen

Mutt kolleegani
Ne eivät koskaan
mulle hyväksyvästi
Vastaan tullen
hymyilleet
Joku hallitsi hyvin
kasvojensa
pakkoliikkeet
Vaan pahinta oli
kun isoin osa
konttorin käytävillä
Hymähtivät
niin happamasti