Järki on hyvä
lähtökohta
Tunteilla ei ole
mitään tekoa
todellisten
tuntojen kanssa
Järki olis hyvä
lähtökohta
Mutt kuinka hyvin
on mulla
Kaikki ne elämäni
huippukohdat kun
järjettömästi

Kyselevät minulta
Miten sinä voit
noin tuolla tavoin

Miten sinä voit
Urallas edistyä
vaikka kaiken teet
hullunlailla
vaistonvaraisesti
Visios ne ovat niin
omituisia
oudon näköisiä
Elleivät firmalle
vallan vaarallisia
kohtalokkaita

Järki on pääomaa
järjen käyttö on
tärkeää ja
pysähtyminen joskus
vähän miettimään
Mutt sen olen
tässä saanut huomata
Kun kaikkien
järjellisten
tahdon vastaisesti
Järjettömästi

Kasvavat  sukuyrityksen
kassavirrat pääomat
Mikäs se olikaan
mun seuraava posti
Kyllästynyt olen
tähän pestiin
Kerro se mulle nyt
mulle välittömästi
Kerro se mulle isä