Monellakaan sanalla
ei ole sijaa
runoissani
Kovin monella
realistiselle
ajatukselle
Ei ole puolessa
sivussa tilaa

Paremmin saan
yhteyden
saman henkisiin
Sohaisemalla vain
jonnekin päin
Runoilijana ajatukseni

syödessäni
juodessani
koskeen lorottaessani
Kirvelevä purema
kielessäni

Monelle sanalle
ei ole olemassa
tilaa runoissani
Eivät esille pääse
Toteudu lain
mieleeni nousseet
uudistetut uudis sanat
Eläköön elämä

Voi heitä utria
Joiden sanastossa
veljeys vapaus
tasa-arvo esille
tulee etusijalla
Lippujensa liehuttajat
iskulauseiden
huutajat ja agitaattorit
Ruumishuoneilta
ne löytyy
kaikki sankarit
joko sisä tai

ulkopuolelta

Vallankumous  muusan
ylevöittävyys
Vapaus veljeys
tasa-arvo

Minäpäs tahdonkin
ne kaikki
Sehän on mulle
vanhalle punikille
Itsestään selvyys