Synkästi
en enään
säröttömästi
itseeni luottaen
työhöni lähde
Totisena en
toimeeni tartu
Taas kun
vähitellen palailee
vanhan miehen
muisti....
Parasta tulosta
menestystä
joskus jopa kehut
Kun vakavaan
leikinomaisesti

Synkästi kun
mieleni oli
vahva ja särötön
Tiesin mitä
meidän tehdä piti
Kukaan ei minua
oppositiota ei
selkäni takana
Kun saanut olin
ne toisistaan
pitämään
Herättämään
keskinäisen
suojelun verkoston

Saatoin sitä
omaakin elämääni
vähän helpottaa
Saatoin ryhtyä
ystävällismieliseksi
ryhmälleni
Täytyy vain tietää
Mitä koska ja kenelle
Mistä asiasta
Mitä hyvää.......
Päättymättömän
työsuhteen lupaan