Hyvässä tarkoituksessa
Hyviä neuvoja
antoi eestiläinen neuvoja
Isolle veljelleen
uhmakkaasti
pikku veli jakoi
Uteli vielä vakavalla
naamataululla
Ettekös te mokomat
mistään opi mitään

Me olemme vastaisessa
rintamassa
Me otamme pienessä
pöhnässä kantaa
Miksi te ette ole
meidän kanssa
samassa rintamassa
Mehän tässä olemme
vuosisadat olleet
Iivanan julmia vastaan
olleet etuvartiossa

Tekin sitä aikoinanne
Nyt vain on kauppa
rauhalliset olot
ainoa tavoitteenne

Hyvässä tarkoituksessa
minä runon tästä
Miksette te siellä
Eestissä opi mitään
historiastanne

Virosta kun on aina
vuosisatain mittaan
vieraat joukot menneet
itään tai länteen
Ettehän te ole koskaan
niinkuin me
Vainolaisia asein
pysäyttäneet rajoillenne

Ettehän te vieläkään
Kunniallisesti osaa
maahanne jääneitä
vanhan herrakansanne
jäänteitä kohdella
Kiitos vaan pikkuveli
Ymmärtää voisit että
meillä on omat tavat
Oppia olemme saaneet
ottaneet historiasta

Puhummehan me
yleisesti teitä
suulaita vähemmän
itsenäisyydesta
Päätyneet olemme
omin asein ja miehin
puolustamaan itseämme
Oppineet olemme
kolmikymmenluvun
historiasta
Neuvosta kiitos
pikku veli...
Kyllä me taas tästäkin
Selviämme vähin
elein ja omin neuvoin