Tuntojaan
tutkaillen
voi
Tai pitäis
vanhan miehen
ajatuksella
kirjoittamista
harjoittaa
No tuloshan
se on milloin
minkin moinen
Tuurilla hyvällä
joku saattaa heti
päästä asiasta

kuin jyvälle
Tuuletettua
tulee oma pää
pirtti eteinen
ja
pihamaa

Tuntojeni
tutkailua voin
harrastaa
Kirjoittamalla

voin vanha mies
ottaa esiin
Mitä tahansa

visusti vaiettua
villaisella
painettua
Unohduksiin
joutunutta

Tuntojeni
tutkailusta
Mieleeni tulleisista
kaunaisista
Sanoi joku että
ajatukseni
eivät suoranaisesti
valheellisia

Käytän säkeissäni
sanoja

vapaus veljeys
tasa-arvo
Kova äänisimmät
Heillekö meidän

valtiolliset
hautajaiset ja
kunnialaukaukset
joukostaan
tyhmimmille tai
kieroimmille
pitää myöntää