Kun puhun...
eivät kuuntele
Kun vaiti olen
kysyvät kaikki
Oletko jotain
mieltä asiastas

Kun aherran
teen työtä
Katsovat laiskat
ahkeraa kieroon
Urakkamme poljet
valittavat ääneen

Jos jouten olen
Mitään …..
tekemättä oleskelen
Moittivat minua
patalaiskaksi
vaikka ajattelen

Ollessani huomaavainen
minun sanovat
tykö tekeytyvän
Viileä kun olla koetan
Sitä se taas on
välinpitämätön

Kun innostuneesti
harrastuksestani
heille kerron
On sillä suuret luulot
Herran elkeet
Mokomiin aikansa hukkaa

Yrittämästä olen
lakannut
kauan sitten
Niitä vain minusta
erilaisia
tavattomia
tekstejä soljuu
Ajattelenkin
runoksi
Ajan kuluksi
Panen menoksi
Kyllä se eläkkeeni
kestää hyvällä
tuurilla
pajatson peluuni