Huomatuks tuleminen
Kyllä sellainen
piristää sen
vanhan miehen
arkisen
eläkepäivän
Kuitenkaan ei
kovin usein pidä
julkisia kehuja
saaman
Ajankulun amatöörin

Niissä sitä piilee
suuri vaara
Alkavat huomattavaks
ihailijoista
innokkaimmat
Sen jälkeen se
kirjoittamisesta
katoaa ilo
Sensoriks ryhdyn
ajatuksilleni
Etten vain mitään
liian kevyttä
Helismaallekaan ei
patsasta
Rautatientorille

Osaisimpa vaan
kirjoittelisin
omaksi ilokseni
Jos huomais joku
kunnioittais
palautteella
Olen minä hyvä
tällaisena

Huonommin on
tuolla Stebun Aksulla
Helsingin
tuulisimmalla
paikalla istuu
Päässä naula
ettei ne arvostelijat
Perkeleen pulut
pasko päälaelle
runoilijan syliin
Valkeata kasaa
käteensä nojaavan
ajattelijan olkapäille