Sen kuukauden
ja sinä päivänä
Niiden kuukausien
niinä
kierto päivinä
Aikoinaan minun
oli tehtävä
myyntipiirissäni
kuukautiskierto

Viisikymmentä
peninkulmaa
Vainu tarkkana
häntää
heiluttaen
Miltei joka
nurkalla
jalan nosto

Niinä kun kausia
Tärkeinä päivinä
Minulla joistain
allakassani
varmoina tieto
Hymyten menin
ovistaan sisään
Salkut kourissani

On mulla taas
jotain sellaista
Kuunaan toiset
edes puhuneet ole
samanlaisista
Tarjouksista
moisista

Niukkoina aikoina
saitoja oli
kauppiaat
Vielä vuosien
jälkeenkin sitä
Miten hyviä
ystäviä tuli
kauppiaitten
muijista
Kunnon pirskeet
ja isot
joulutilaukset
Nimet alle
kaulasta halaukset