Toimetonta
ei vaivaa huolet
Toimettomuudesta
valitsen vain
hyvät puolet
Sen jo  oppinut
vihon viimein
sen olen

Toimettomalla
Eihän sillä
Ainoastaan aikaa
Taas niin
kiireisellä
Kukas sitä ei
pientä palvelusta
toimettomalta

Kaikkeen siihen
Jota väistää
kiireisiini
vetoamalla
saatoin
Työtehtävieni
aikatauluihin
viittaamalla
Kieltäytyä
kohteliaasti
kajoamasta

Sanomalla etten
ollut siinä
tehtävässä
En voinut
sellaisesta
Lausuntoa
julkisuuteen
Parhaiten asiat
tuntevilta
Aina veivät
kesätoimittajat
viimeisen sanan
Vesittivät
sanotusta terän

Nyt jos jotain sanon
Aiheuttaa se
hiljaisuuden
Holjan heitto
Turhan suunsoitto