Päivä työni
olen jo
kauan sitten
virallisesti
saattanut
päätökseen
Nyt voin vain
saan olla
sivusta katsoja
Ihmetellä sitä
Miten nuo
äänekkäät
muutoksen
tekijät
Uusina vanhoja
asioita
toisilla nimillä

Kevensivät
järjestelmää
Vähensivät
työtä tekeviä
käsipareja
Uuteen kaavioon
uusia nimikkeitä
Pari palkka
luokkaa itselleen
Johtajille
osastopäällikköä
enemmän

Päivä työni olen
Katselen sivusta
Kuinka vaihtuivat
pomojen autot
Volvoista
Mercedeksiin
Nuoremmat
kauniimmat sihteerit
laadukkaat
edustustilat
Ja kuinka
yksinkertaisesti
Vain tekeviä
käsiä
vähentämällä