Jos olis
vähemmän
innokas
Osais asioita
oikein…
katsoa
sormiensa läpi

Jos olis
vähemmän
innokas…
Antais ihmisille
ikiaikaiset
nautinta
oikeutensa
Hän olisi
pidetty mies

Jos olisi
vähemmän
innokas
lakkais sen
hirvenlihojen
etsimisen
Saattais olla
paljon pidetympi 
poliisimies…

Selvittelis
varastetun
tavataan
sekaantumista vaan
Huorinteot
kirkkoherran
tuomittavat
lasten ruokot
huostaan otot
siveyspoliisille
Ettei omaa asiaansa
omaksi edukseen
Omassa asiassa
tutkis poliisimies