Kun minulla
ei enää
ole uutta
sanottavaa
Kun joudun
vastentahtoisesti
toteamaan
Tallissani on
klenkka
Pegasos

Ajankuluni
joudun
uudestaan
harkitsemaan
Laukkaa
ei ajatus
Kynä luista
Minulla ei ole
mitään
uutta sanottavaa

Istun vielä
kuuntelen
masentuneena
radio Novasta
levyjen pyörittäjää
Sitten sen
keksin
Ilahdun…

Hakeudun
tungen itseni
äänilevyjen
pyörittäjäksi
kaupalliseen
radioon…
Kun minulla
ei ole
uutta sanottavaa